Chiến dịch

Phủ Xanh Măng Đen

Đến 11.11.2023, đã có 0 cây xanh được đóng góp

VỚI MỤC TIÊU

Giảm phát thải khí nhà kính - Cùng Việt Nam hướng đến Net Zero

10,000

Cây xanh được trồng

72

Diện tích phủ xanh (ha)

121

CO2 giảm thiểu (tấn)

PHỦ XANHMĂNG ĐENREshare kêu gọi các thương hiệu đồng hànhCùng nhau nhân rộng tác động của chiến dịch

SỰ THAY ĐỔI TÍCH CỰC

Được REshare ghi nhận từng ngày

Tháng 6, 2023

Trước

Sau

Tháng 7, 2023

Trước

Sau

CHIẾN DỊCH PHỦ XANH MĂNG ĐEN

Làm thế nào để tham gia?

  • MUA SẢN PHẨM - GÓP “CÂY XANH”

    Với mỗi sản phẩm được tái sử dụng REshare sẽ đóng góp 1 cây xanh cho Chiến dịch phủ xanh măng đen

  • GÓP “HIỆN KIM” TRỒNG CÂY

    Bạn có thể mua cây xanh trực tiếp trên website của REshare . Cây xanh sẽ được chuyển ngay đến TT Măng Đen trong chiến dịch

Thương hiệu đồng hành